Gestiunea deșeurilor

Colectare deșeuri electronice 2021-05-19
Colectare deșeuri din sticlă 2021-05-19
Colectare deșeuri reciclabile din poartă în poartă 2021-05-19
Colectare deșeuri din sticlă 06.11.2019 2021-05-19